Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 01_Ban Biên tập
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 02_Marketing sản phẩm thông tin tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Tác giả: ThS. Bùi Xuân Đức_Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 04_Vài nét về tiêu chuẩn thư viện bệnh viện Hoa Kỳ
Tác giả: Bùi Hà Phương_Giảng viên Khoa Thư viện Thông tin học Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 04_Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng thư viện điện tử ở tỉnh Bắc Giang
Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Giới_Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 05_Hợp tác và chia sẻ hoạt động xây dựng và phát triển thư viện số trong hệ thống thư viện công cộng tại Việt Nam
Tác giả: ThS. Vĩnh Quốc Bảo_Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 06_Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Thư viện Tỉnh Đồng Nai
Tác giả: Lê Dung_Thư viện Tỉnh Đồng Nai
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 07_Hệ thống thư viện công cộng tỉnh Đồng Nai với việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người đọc
Tác giả: Hồ Xuân Quang_Trưởng Thư viện Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 08_Bảo tồn mang tính phòng chống cho tài liệu trên chất liệu giấy
Tác giả: Lê Nguyễn Duy Anh_Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 09_Hướng dẫn về dịch vụ thư viện cho trẻ vị thành niên
Tác giả: Trần Kim Cúc_Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 10_Đôi điều suy nghĩ về mối tương quan giữa thư viện, sách và văn hóa đọc
Tác giả: Nguyễn Công Hoan_Giám đốc Thư viện Tỉnh Phú Thọ
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 11_Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đối với văn hóa đọc ở Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Anh_Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 12_Công tác phục vụ thiếu nhi ở Thư viện Tỉnh Quảng Ngãi
Tác giả: ThS. Trịnh Thanh Tùng_Giám đốc Thư viện Tỉnh Quảng Ngãi
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 13_Thư viện kết hợp nông trường Bình Sơn - một mô hình hoạt động hiệu quả
Tác giả: Hồ Xuân Quang_Trưởng Thư viện Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 14_Sách có chết không?
Tác giả: ThS. Trần Thị Hoàn Anh_Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 15_Thư viện Bình Dương tạo sân chơi cho thiếu nhi trong dịp hè
Tác giả: Phạm Hồng Thi_Thư viện Tỉnh Bình Dương
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 16_Xe thư viện lưu động phục vụ đồng bào các dân tộc ở tỉnh Yên Bái
Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Giới_Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 17_Nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Phòng Mạng lưới_Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 18_Thư viện huyện Gò Công Tây - Tiền Giang nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc
Tác giả: Lê Nhất Nam_Thư viện huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 19_Vài nét về công tác đào tạo cán bộ tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Trần Thị Gìn_Phó Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 20_Phát triển vốn tài liệu cho người khiếm thị tại thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh năm 2011
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Nhung_Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 21_Lễ kỷ niệm ngày ITEC Day
Tác giả: Nguyễn Hữu Liên Trang_Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 22_Văn hóa đọc và tuyên truyền văn hóa đọc
Tác giả: Nguyễn Trọng Hữu_Cán bộ hưu trí
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 23_Nghề giữ sách
Tác giả: Lê Thị Như Lộc_Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 24_Chùm thơ về thư viện
Tác giả: Lê Dung_Thư viện Tỉnh Đồng Nai
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 25_Thư ngỏ
Tác giả: Ban Biên tập
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 26_Mục lục