Tìm kiếm trong có chứa từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

TẬP SAN & THÔNG TIN THƯ VIỆN PHÍA NAM - SỐ 32


BAN BIÊN TẬP:
* Chủ biên: BÙI XUÂN ĐỨC – Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
* Biên tập: TRẦN THỊ GÌN – Phó Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
* Trình bày và dàn trang: NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG
* Kỹ thuật: NGUYỄN PHÚ HẢI

CỘNG TÁC VIÊN:
 • NGUYỄN HỮU GIỚI – Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện.
 • NGUYỄN CÔNG HOAN – GĐ Thư viện Tỉnh Phú Thọ.
 • TRỊNH THANH TÙNG – GĐ Thư viện Tỉnh Quãng Ngãi.
 • BÙI HÀ PHƯƠNG – ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.
 • PHẠM HỒNG THY – Thư viện Tỉnh Bình Dương.
 • LÊ DUNG – Thư viện Tỉnh Đồng Nai.
 • LÊ NHẤT NAM – Thư viện huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
 • HỒ XUÂN QUANG – Trưởng Thư viện Tổng Cty Cao su Đồng Nai.
 • NGUYỄN TRỌNG HỮU – Cán bộ hưu trí.
 • PHÒNG MẠNG LƯỚI – Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.
 • VĨNH QUỐC BẢO – Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.
 • NGUYỄN THỊ KIM ANH – Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.
 • TRẦN THỊ HOÀN ANH – Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.
 • NGUYỄN THỊ KIM NHUNG – Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.
 • NGUYỄN VĂN CƯ – Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.
 • NGUYỄN HỮU LIÊN TRANG – Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.
 • LÊ NGUYỄN DUY ANH – Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.
 • TRẦN THỊ KIM CÚC – Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.
 • LÊ THỊ NHƯ LỘC – Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập TẬP SAN & THÔNG TIN THƯ VIỆN PHIA NAM SỐ 32 như thế nào

Có 4 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

 • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
 • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
 • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả
 • Tìm tài liệu theo Chủ đề bằng cách nhấn vào nút Đề mục