đóng phần này của thư viện Nguyễn Thanh Huân (Thư viện Công ty Cao su Đồng Nai)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 2_Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Thanh Huân (Thư viện Công ty Cao su Đồng Nai)