đóng phần này của thư viện Nguyễn Công Hoan (Giám đốc Thư viện Tỉnh Phú Thọ)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 15_Triển lãm tư liệu giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm 2009
Tác giả: Nguyễn Công Hoan (Giám đốc Thư viện Tỉnh Phú Thọ)