đóng phần này của thư viện Hoàng Thị Hải Vân (PGĐ Thư viện Tỉnh Thừa Thiên - Huế)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 14_Liên hiệp Thư viện Bắc miền Trung hội nghị tổng kết và tổ chức trưng bày tài liệu địa chí quý hiếm
Tác giả: Hoàng Thị Hải Vân (PGĐ Thư viện Tỉnh Thừa Thiên - Huế)