Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 1_Giới thiệu Ban biên tập
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 2_Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Thanh Huân (Thư viện Công ty Cao su Đồng Nai)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 3_Vài suy nghĩ để bảo tồn, phát huy tài liệu Hán Nôm - di sản văn hóa của dân tộc
Tác giả: Bùi Xuân Đức (Giám đốc TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 4_Biên mục trước xuất bản, mô hình thực hiện tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Dương Thị Hoàng Thư (PGĐ TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 5_Quy trình tổng quát tài liệu số hóa
Tác giả: Huỳnh Trung Nghĩa (TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 6_Xử lý tài liệu số hóa
Tác giả: Huỳnh Trung Nghĩa (TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 7_Microfilm trong chiến lược bảo quản tài liệu di sản
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Giang (TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 8_Chương trình số hóa tài liệu Hán Nôm tại Huế & Phú Yên
Tác giả: Nguyễn Văn Cư (TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 9_Thư viện trường học
Tác giả: Lê Hà Vân Nghê (TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 10_Thư viện tỉnh Cà Mau nâng cao chất lượng thông tin phục vụ người dùng tin và công tác lãnh đạo, quản lý ở địa phương.
Tác giả: Nguyễn Thanh Xuân (Chủ tịch Liên hiệp Thư viện Đồng bằng sông Cửu Long)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 11_Tổng quan nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Tác giả: Nguyễn Thị Hoa (Giám đốc Thư viện Tỉnh Đồng Tháp)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 12_Xây dựng phòng đọc sách cơ sở theo định hướng xã hội hóa ở Sóc Trăng
Tác giả: Nguyễn Văn Tùng (Giám đốc Thư viện Tỉnh Sóc Trăng)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 13_Giới thiệu các tuồng chữ Nôm phiên âm sang chữ quốc ngữ tại TV Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Tác giả: Bùi Xuân Đức (Giám đốc TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 14_Liên hiệp Thư viện Bắc miền Trung hội nghị tổng kết và tổ chức trưng bày tài liệu địa chí quý hiếm
Tác giả: Hoàng Thị Hải Vân (PGĐ Thư viện Tỉnh Thừa Thiên - Huế)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 15_Triển lãm tư liệu giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm 2009
Tác giả: Nguyễn Công Hoan (Giám đốc Thư viện Tỉnh Phú Thọ)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 16_Thư viện huyện Củ Chi: 30 năm một chặng đường
Tác giả: Trần Hồng (Thư viện huyện Củ Chi)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 17_Một vài kinh nghiệm về thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong việc thực hiện nghị định 43/2009/NĐ-CP
Tác giả: Trần Thị Gìn (PGĐ TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 18_Một vài cảm nghĩ về hội nghị hội thảo"Sơ kết 3 năm ứng dụng khung phân loại DDC trong ngành Thư viện Việt Nam"
Tác giả: Huỳnh Trung Nghĩa (TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 19_Hoạt động sách đi tìm người tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Trần Hồng (Thư viện huyện Củ Chi)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 20_Cho và nhận
Tác giả: Nguyễn Lệ Thu (Tình nguyện viên đọc sách nói TV Khoa học Tổng hợp TP. HCM)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 21_Món quà cho má
Tác giả: Nguyễn Ánh Tuyết (Tình nguyện viên đọc sách nói TV Khoa học Tổng hợp TP. HCM)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 22_Được gọi là ... duyên
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Nhung (TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 23_Sách trong ca dao
Tác giả: Đào Thanh Vân (Tình nguyện viên Thư viện Thiếu nhi)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 24_Hoạt động Thư viện
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 25_Thư ngõ
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 26_Mục lục